Μηχανές espresso

Οι καλύτερες και πιο αξιόπιστες μηχανές espresso για το χώρο σας.
  • Αξιόπιστες μηχανές καφέ
  • Κορυφαία brands
  • Ποικιλία προτάσεων ανάλογα με το χώρο σας

Οι καλύτερες και πιο αξιόπιστες μηχανές espresso για το χώρο σας.

Σε συνεργασία με το οργανωμένο δίκτυο αντιπροσώπων μας μπορούμε να σας παρέχουμε τις πιο αξιόπιστες επαγγελματικές μηχανές espresso σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Κανάτα καφέ

Αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε επίσης να γεμίσετε κανάτα. Το περιεχόμενο της κανάτας διαφέρει ανά είδος μηχανής και εξαρτάται από την απόσταση του εκροέα από τη βάση της μηχανής.
  • Όχι